Zriadenie adresy


Dovoľte nám ponúknuť Vám výhody, ktoré plynú zo zriadenia adresy v sídle našej spoločnosti. Adresa spoločnosti je riadne označená v prípade kontroly daňového, živnostenského alebo colného úradu. Služba zahŕňa

  • preberanie a úschovu poštových zásielok
  • poštovú adresu
  • oznámenie o prijatí zásielky telefonicky, formou e-mailu alebo SMS
  • asistenčné služby na základe plnej moci v prípade vybavenia skutočností ohľadne chodu vašej spoločnosti