Účtovné služby


  • Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva
  • Príprava podkladov a spracovanie priznania k DPH a súhrnných výkazov
  • Spracovanie účtovnej závierky a daňového priznania
  • Reporting
  • Ukladanie účtovnej uzávierky so zbierky listín
  • Sledovanie legislatívy a informovanie o novinkách týkajúcich sa priamo klienta
  • Spracovanie štatistických výkazov a ostatných formulárov, ktoré sú subjekty povinné prekladať
  • Zastupovanie na prípadných daňových kontrolách
  • Rekonštrukcia účtovníctva