Mzdy, personalistika


Pri vedení mzdovej agendy a personalistiky sa nerozlišuje či sa jedná o zamestnanca na trvalý pracovný pomer, študenta alebo zamestnanca pracujúceho na základe dohody o vykonaní práce pričom túto agendu vedú všetky spoločnosti, ktoré majú minimálne jedného zamestnanca. Vedenie mzdovej agendy je pomerne zložitý proces pri ktorom je nutnosťou sa riadiť množstvom zákonom a predpisov. Spracovanie mzdy poskytujeme aj ako oddelenú službu od bežného vedenia účtovníctva. Služba zahŕňa:

  • Mesačné spracovanie mzdového účtovníctva
  • Vedenie mzdového listu zamestnancov
  • Podávanie mesačných výkazov do sociálnej a zdravotných poisťovní
  • Spracovanie mesačného Prehľadu na dani zo závislej činnosti
  • Spracovanie ročného Hlásenia na dani zo závislej činnosti
  • Vypracovanie výstupných dokladov zamestnancov (zápočtový list, evidenčný list dôchodkového poistenia, potvrdenie o zdaniteľných príjmoch a pod.)
  • Registrácia zamestnancov v sociálnej a zdravotných poisťovniach
  • Registrácia zamestnávateľa na sociálnom poistení, registrácia zamestnávateľa v zdravotných poisťovniach