Dane


Dane sú podľa slovenskej právnej úpravy platby fyzických alebo právnických osôb, ktoré vyberá štát, orgány miestnej samosprávy v prospech verejných rozpočtov a účelových fondov na úhradu verejných výdavkov. Preto je dôležité ich odborné a bezchybné spracovanie a odvedenie, za ktoré sa Vám môžeme zaručiť. Služby týkajúce sa daní zahŕňajú:

  • Spracovanie daňového priznania k dani z príjmu právnických a fyzických osôb
  • Spracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel
  • Spracovanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti
  • Registrácia novovzniknutého subjektu na dani z príjmu
  • Registrácia subjektu k DPH
  • Prihlásenie a odhlásenie vozidla na daň z motorových vozidiel