Backoffice


  • Vystavovanie vydaných faktúr, na základe objednávky, alebo podľa požiadaviek klienta
  • Evidovanie objednávok
  • Príprava dokladov na zaúčtovanie
  • Sledovanie splatnosti pohľadávok
  • Zasielanie vydaných faktúr a upomienok
  • Reportovanie stav neuhradených faktúr
  • Evidencia stravných lístkov a vydávanie stravných lístkov zamestnancom
  • Úhrada záväzkov, sledovanie splatnosti záväzkov