Zákon proti byrokracii28.09.2018

Byrokracii pomaly odzváňa


Od 1. septembra tohto roka už nebudete musieť vystáť nekonečné rady na úradoch, cestovať desiatky kilometrov k najbližšiemu notárovi a utrácať stovky Eur za byrokratické dokumenty.


Do platnosti totiž vstúpil nový ,,zákon proti byrokracii“, podľa ktorého si už úradníci od Vás nebudú pýtať výpisy a potvrdenia, ktoré si sami vyhľadajú prostredníctvom portálu www.oversi.gov.sk.


Od 1.9.2018 si preto so sebou na úrady už nemusíte nosiť výpisy z obchodného a živnostenského registra ani list vlastníctva z katastra nehnuteľností.

Navyše od 1. januára 2019 k týmto dokumentom pribudnú aj mnohé ďalšie, ako napríklad výpis z registra trestov, potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie o nedoplatkoch v sociálnej a zdravotnej poisťovni alebo potvrdenie o nedoplatkoch na daniach.


Nový zákon proti byrokracii Vám ušetrí množstvo času a finančných prostriedkov, nakoľko úrady už od Vás nebudú žiadať overené výpisy dokumentov, ktoré si jednoducho vyhľadajú cez centralizovaný informačný systém. Ako podnikatelia už teda nemusíte predkladať pracovníkom klientskeho centra výpisy z obchodného registra, živnostenskému úradu nepotrebujete doložiť výpisy z registra trestov a overenie dokumentov nebudete potrebovať ani pri zmenách zápisu údajov do obchodného registra.


Táto zmena je určite pozitívnym a vítaným prostriedkom na zrýchlenie a zefektívnenie vybavovania bežných životných situácií pri každodennej a nevyhnutnej komunikácii s úradmi.


Celé znenie nového zákona proti byrokracii si môžete prečítať tu:

https://www.skdp.sk/webnew/main.nsf/0/71C14794C3E47BA1C125829600469803


Odpovede na najčastejšie otázky o zákone proti byrokracii nájdete tu:

https://www.slovensko.sk/sk/faq/_zakon-proti-byrokracii-otazk