Minimálna mzda a odvody 1.1.201209.12.2011

Tabuľka platenia poistného SZČO a dobrovoľne poistenej osoby od 1. januára 2012

Prehľad odvodov SZČO a dobrovoľne poistenej osoby do Sociálnej poisťovne od 1. januára 2012:

Sadzba min. vymeriavací základ 1) Max. vymeriavací základ 2) Min. suma poistného Max. suma poistného
Nemocenské poistenie 4,4 % 339,89 € 1 153,50 € 14,95 € 50,75 €
Starobné poistenie 18 % 339,89 € 3 076,00 € 61,18 € 553,68 €
Invalidné poistenie 6 % 339,89 € 3 076,00 € 20,39 € 184,56 €
Úrazové poistenie neplatí - - - -
Poistenie v nezamestnanosti 2 %dobrovoľné 339,89 € 3 076,00 € 6,79 € 61,52 €
Garančné poistenie neplatí - - - -
RFS 4,75 % 339,89 € 3 076,00 € 16,14 € 146,11 €
SPOLU
32,40 % 112,66 €* 935,10 €*

Bližšie údaje je možné získať na stránke sociálnej poisťovne.

Prípadne je možné využiť kalkulačku na výpočet odvodov na sociálne poistenie taktiež na stránke sociálnej poisťovne.

* suma uvedená bez poistenia v nezamestnanosti, ktoré je dobrovoľné.

 

Prehľad odvodov SZČO a dobrovoľne poistenej osoby do Zdravotnej poisťovne od 1. januára 2012:

Sadzba Min. vymeriavací základ Max. vymeriavací základ Min. suma poistného Max. suma poistného
Zdravoté poistenie 14 % 339,89 € 2 307,00 € 47,58 € 322,98 €
Zdravotné poistenie (zdravotne postihnutý) 7 % 339,89 € 2 307,00 € 23,79 € 161,49 €