Daňový bonus sa zvýšil o 0,52 EUR mesačne01.07.2012

Od 1.7.2012 prišlo k zvýšeniu daňového bonusu poskytovaného na vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom. Daňový bonus bude upravený o 0,52 EUR mesačne. Do 30.6.2012 bola jeho výška na jedno vyživované dieťa v sume 20,51 EUR a od 1.7.2012 sa výška zmení na 21,03 EUR.

Zamestnanci v trvalom pracovnom pomere si teda budú uplatnovať novú výšku daňového bonusu prvý krát v mzde za júl 2012, ktorá bude vyplatená v auguste 2012.

Živnostníci majú možnosť si uplatniť daňový bonus jednorazovo v daňovom priznaní za rok 2012 a to v celkovej výške 249,24 EUR na jedno vyživované dieťa. (Január až Jún 123,06 EUR + Júl až December 126,18 EUR)

Nárok na daňový bonus je ešte podmienený ročným príjmom daňovníka. Zamestnanec v pracovnom pomere musí v roku 2012 dosiahnuť minimálny zdaniteľný príjem vo výške 6 násobku minimálnej mzdy, to znamená 1 963,20 EUR. Živnostník na získanie nároku na daňový bonus musí vykázať taktiež minimálny čiastkový základ dane vo výške 1 963,20 EUR.

Daňový bonus upravuje §33 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.