Kontakt 

ACC management s.r.o.
Dúbravská cesta 2
841 04 Bratislava
+421 2 52 637 860
+421 911 564 761
info@accm.sk

Facebook

Skype: ACCM.SK

IČO: 45 538 301
DIČ: 2023027402
IČ DPH:  SK2023027402

Ľubica Horváth, CEO
+421 911 564 761
lubica.horvath@accm.sk

Pavlína Došeková
pavlina.dosekova@accm.sk

Beáta Švrčková
beata.svrckova@accm.sk

Vladimíra Poláková
vladimira.polakova@accm.sk

Beáta Žilavá
beata.zilava@accm.sk

Renáta Kopová
renata.kopova@accm.sk

Karin Hahnová
karin.hahnova@accm.sk