Výhody vedenia účtovníctva externou účtovnou kanceláriou30.09.2018

 • niekoľkonásobná úspora nákladov na spracovanie účtovníctva v porovnaní so mzdou interného zamestnanca
 • úspora nákladov a času na školenie a sledovanie neustálych zmien v predpisoch v daňovej a účtovnej oblasti pre interného účtovníka
 • úspora nákladov na drahé technologické prostriedky potrebné pre kvalitné vedenie účtovníctva (hardware, software...)
 • úspora nákladov na daňových poradcov v prípade potreby poradiť. Všetky služby zabezpečíme a hradíme my
 • komplexné ručenie za správnosť spracovania účtovníctva a daní na rozdiel od interného zamestnanca
 • zastupovanie pred štátnymi inštitúciami, orgánmi štátnej alebo miestnej správy
 • spracovanie účtovníctva bez starostí, stačí len odovzdať doklady, ušetríme Váš čas
 • upozornenie na daňové a odvodové povinnosti
 • reporting v priebehu účtovného obdobia
 • možnosť zriadenia adresy v sídle našej spoločnosti
 • flexibilita, spoľahlivosť, odbornosť a diskrétnosť nášho tímu pracovníkov
 • používanie spoľahlivého a kvalitného softvéru POHODA
 • využívanie elektronického systému komunikácie s klientom
 • elektronické podávanie daňových dokumentov osvedčené zaručeným elektronickým podpisom